توان (KVA)

زمان برق دهی

شکل موج خروجی

تکنولوژی

فاز

سایر قابلیت ها

توان (KVA)

تکنولوژی

زمان برق دهی

فاز

شکل موج خروجی

سایر قابلیت ها

Easy Module
آنلاین/سه فاز به سه فاز/ 10KVA/ضریب توان 1/باتری خارج
Volta Compact
آنلاین/سه فاز به تکفاز/10,20KVA/ضریب توان 0.8/باتری خارج
Volta Pro Compact
آنلاین/تکفاز به تکفاز/6,10KVA/ضریب توان 0.9/باتری خارج
Multipower
آنلاین/سه فاز به تکفاز/10,20KVA/ضریب توان 0.9/باتری خارج
Pyramid Premium-T
آنلاین/سه فاز به سه فاز/KVA(300تا160)/ضریب توان 0.9/باتری خارج
Volta RT
آنلاین/تکفاز به تکفاز/1,2,3KVA/ضریب توان 0.8/باتری خارج
Volta Pro Compact
آنلاین/تکفاز به تکفاز/1,2,3KVA/ضریب توان 0.9/باتری داخلی
Volta Easy
آنلاین/تکفاز به تکفاز/1,2,3KVA/ضریب توان 0.8/باتری داخلی
Volta Pro RT
آنلاین/تکفاز به تکفاز/1,2,3KVA/ضریب توان 0.9/باتری داخل
Volta Easy
آنلاین/تکفاز به تکفاز/ 1,2,3KVA/ضریب توان 0.8/باتری خارج
Volta Compact
آنلاین/تکفاز به تکفاز/ 1,2,3KVA/ضریب توان 0.8/باتری خارج
Strong
لاین اینتراکتیو/تکفاز به تکفاز/ 1.5,2KVA/ضریب توان 0.8/باتری خارج
Pyramid DSP-T
آنلاین/سه فاز به سه فاز/ KVA(120تا10)/ضریب توان 0.8/باتری خارج
Pyramid compact
آنلاین/سه فاز به سه فاز/KVA(200تا10)/ضریب توان 1/باتری خارج
Pelank
لاین اینتراکتیو/تکفاز به تکفاز/VA(1200تا450)/ضریب توان 0.6/باتری داخل
Pascal
آنلاین/تکفاز به تکفاز/1,2,3KVA/ضریب توان 0.7/باتری داخل-خارج
Multipower
آنلاین/تکفاز به تکفاز/6,10KVA/ضریب توان 0.9/باتری خارج
Henry
آنلاین/تکفاز به تکفاز 6,10KVA/ضریب توان 0.8/باتری داخل-خارج
Guard
لاین اینتراکتیو/تکفاز به تکفاز/VA(2000تا650)/ضریب توان 0.6/باتری داخل
Gate Sine
لاین اینتراکتیو/تکفاز به تکفاز/ 1,2KVA/ضریب توان 0.6/باتری خارج
Gate
لاین اینتراکتیو/تکفاز به تکفاز/0.6,1,2KVA/ضریب توان 0.6/باتری خارج
Forte
آنلاین/سه فاز به سه فاز/ KVA(250تا10)/ضریب توان 1/باتری خارج
Easy Module
آنلاین/سه فاز به تکفاز/ 10KVA/ضریب توان 1/باتری خارج

با ما در ارتباط باشید...

نشانی: خیابان دماوند، بلوار اتحاد، خیابان یازدهم غربی، پلاک 28

کد پستی: 1658756515
خط ویژه: 02143953000
فکس: 02143953333

پست الکترونیک: mail@megamodavem.com 

آخرین مطالب بلاگ

نماد های اخذ شده

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق است به: شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم

طراحی و توسعه :

نیاز به مشاوره دارید؟